BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

Photobucket
Photobucket

5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Photobucket

Photobucket

ĐỒNG HỒ

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

Photobucket

Photobucket

THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Thư mục

CHÀO MỪNG NGÀY PNVN 20

Photobucket
Photobucket

Photobucket
TẬP THỂ LỚP 6/2 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Photobucket

11940312

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP BÁC HỒ CHÍ MINH Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc,...

BAN GIÁM HIỆU  (3 bài)
12150993

BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG Ban giám hiệu nhà trường: Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tâm Hiền Thầy Hiệu phó Võ Tấn Đông Thầy Hiệu phó Nguyễn Tấn Bền ...

12141727

HỘI NGHỊ CB CN VC NH 2017-2018

BAN GIÁM HIỆU TẶNG QUÀ CHO GIÁO VIÊN NGHỈ HƯU ...

BÀI DỰ THI THUYẾT TRÌNH

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG NHÁY CHUỘT ĐỂ XEM...

CÔNG TÁC TUẦN  (19 bài)

CÔNG TÁC TUẦN 20

TUẦN LỄ ĐI HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI BÌNH THƯỜNG BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II - THỨ 2: ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 3, 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: SƠ KẾT TỔ CHUYÊN MÔN + CÔNG ĐOÀN - THỨ 5, 6: HỌC SINH NGHĨ HỌC, CÁC LỚP ĐI HỌC THEO LỊCH PHÂN CÔNG DỰ GIỜ CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐỂ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH. - THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG...

DANH SÁCH BCH CHI ĐỘI

1) NGUYỄN TẤN NHÂN CHI ĐỘI TRƯỞNG 2) PHẠM NGUYỄN NHẬT HẠ CHI ĐỘI PHÓ 3) NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ ỦY VIÊN 4) NGUYỄN LÝ CƯỜNG ỦY VIÊN 5) VÕ NGỌC MINH NGÂN THƯ KÝ...

THỒNG TIN LỚP  (6 bài)

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP

1) PHẠM NGUYỄN NHẬT HẠ LỚP TRƯỞNG 2) NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ LỚP PHT 3) NGUYỄN LÝ CƯỜNG ...


12250709

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO SỨC KHỎE...

THÔNG BÁO  (2 bài)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LỚP 6/2 NĂM HỌC 2017-2018 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 SỬ VĂN TOÁN SINH TOÁN ANH LÝ CD CN ANH ANH TOÁN SINH VĂN TOÁN TIN MT NHẠC ...


TÌM ĐỌC  (2 bài)

GIÁO ÁN VIOLET  (2 bài)

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Photobucket
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018
Photobucket
TẬP THỂ LỚP 6/2 KÍNH CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN