BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

Photobucket
Photobucket

5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Photobucket

Photobucket

ĐỒNG HỒ

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

Photobucket

Photobucket

THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Thư mục

CHÀO MỪNG NGÀY PNVN 20

Photobucket
Photobucket

Photobucket
TẬP THỂ LỚP 6/2 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Photobucket
Gốc > THÔNG BÁO >

LỊCH THI HỌC KỲ 1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
                                                         LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
 

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ làm bài

Thứ ba
02/01/18

Sáng

- KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 9 thí điểm
- (Văn 8; Địa 7, Sử 7)    (Tiết 1,2 )
- Sử 8 ( Tiết 3 )

01 buổi
 
90 phút
45 phút

07 giờ 25
 
7 giờ 25
9 giờ 25

07 giờ 30
 
7 giờ 30
9 giờ 30

Chiều

- KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 8 thí điểm
 - (Văn 7,CD9,Cn 9)    tiết (1,2 )

01 buổi
 
90 phút
45 phút

13 giờ 25
 
13g 25
15 giờ 20

13 giờ 30
 
13 giờ 30
15 giờ 25

Thứ tư
03/01/18

Sáng

- KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 7 thí điểm
- (Toán 8, Sử 6, Tin 6)  (Tiết 1,2 ).
- Công dân 6

01 buổi
 
90 phút
45 phút

07 giờ 25
 
7 giờ 25
9 giờ 15

07 giờ 30
 
7 giờ 30
9 giờ 20

Chiều

- KT kỹ năng nói môn tiếng Anh 6 thí điểm
- (Toán 7,Tin 8, Cn 8) tiết (1,2 )
- Cd lớp 7 ( Tiết 3 )

01 buổi
 
90 phút
45 phút

13 giờ 25
 
13 giờ 25
15 giờ 20

13 giờ 30
 
13 giờ 30
15 giờ 25

Thứ năm
04/01/18
 
 
Thứ sáu
05/01/18

Sáng

- (Văn 9, Văn 6 ) t1,2
Địa 6

90 phút
45 phút

07 giờ 25
9 giờ 15

07 giờ 30
9 giờ 20

 
Chiều
 
Sáng

  Tiếng Anh 8 ( Tiết 1 )
              Địa 8 ( Tiết 2 )
         C  dân 8 ( Tiết 3 )

45 phút
45 phút
45 phút

13 giờ 25
14 giờ 15
15 giờ 20

13 giờ 30
14 giờ 20
15 giờ 25

  Vật Lý 9,Sinh 7) Tiết1;
  ( Sử 9, Tin 7)  : Tiết 2
             Cn  7    : Tiết 3

45 phút
45 phút
45 phút

7 giờ 25p
8 giò 20
9 giờ 25

7 giờ 30
8 giờ 25
9 giờ 30

Thứ sáu
05/01/18
 
 

Thứ bảy
06/01/18

Chiều

( Tiếng Anh 6 ) Tiết 1
Sinh 6 :Tiết 2
C Nghệ 6: Tiết 3

45 phút
45 phút
45 phút

13 giờ 25
14 giờ 15
15 giờ 20

13 giờ 30
14 giờ 20
15 giờ 25

 
Sáng
 
 
Chiều

(Toán 9; Toán 6):   Tiết 1,2
Lý 6

90 phút
45 phút

7 giờ 25
9 giờ 15

7 giờ 30
9 giờ 20

 Tiếng Anh 7     :  Tiết 1
     Lý 7              : Tiết 2

45 phút
45 phút

14 giờ 15
15 giờ 10

14 giờ 20
15 giờ 15

Thứ hai
08/01/18

 
Sáng

( Hóa 9 , Sinh 8 ) ( T1)

45 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

( Địa 9, Lý 8 ) ( T2 )
Hóa 8 : Tiết 3

45 phút
45 phút

8 giờ 15
9 giờ 20

8 giờ 20
9 giờ 25

Chiều

Chấm bài

 

 

 

Thứ ba
09/01/18

Sáng

Sinh 9: Tiết 1
Tiếng Anh 9: Tiết 2

45 phút
45 phút

07 giờ 25
8 giờ 15

07 giờ 30
8 giờ 20

Chiều

Chấm bài

 

 

 

Thứ tư
10/1/18

Sáng

Chấm bài

 

 

 

Chiều

Chấm bài

 

 

 

 

LƯU Ý:
Mỗi khối lớp có 16 phòng thi; tổng cộng 12 buổi thi, trong đó có 8 buổi thi ghép ( 2 khối lớp cùng thi 1 phòng ), có 2 giám thị coi thi, mỗi bàn có 2 học sinh của 2 khối lớp khác nhau.
Khi hết giờ làm bài môn thứ nhất ( 45 p ) của 1 khối lớp, 2 giám thị phối hợp nhau để thu bài, sau đó tiếp tục phát đề kiểm tra môn thứ 2. Sau khi hết giờ làm bài của 2 khối lớp, giám thị yêu cầu học sinh ngồi nguyên tại chỗ và tiến hành thu bài từng khối lớp, theo thứ tự danh sách phòng thi. Mỗi giám thị phải kiểm tra số lượng bài thi trước khi học sinh ra khỏi phòng thi. Giám thị phải đánh đầy đủ và chính xác số tờ làm bài thi, STT học sinh theo phòng thi. ( Học sinh nào vắng thì bỏ trống số thứ tự đó ).
Trong quá trình làm bài của học sinh giáo viên nhắc học sinh sử dụng 1 loại bút để làm bài.
Giáo viên coi thi hạn chế để học sinh ra khỏi phòng thi.
Giám thị 1 nhận danh sách phòng thi, giấy thi và đánh số báo danh theo sơ đồ.
Giám thị 2 ở lại nhận đề thi.
Giám thị 1 ngồi ở bàn giáo viên, giám thị 2 ngồi ở ghế phía sau cùng dành cho giám thị.
Cả 2 giám thị đều ký vào giấy thi sau khi nhận bài thi của học sinh và chịu mọi trách nhiệm về số bài thi của phòng thi trước khi bàn giao cho giám thị hành lang.
Trong thời gian coi thi, 2 giám thị tuyệt đối không làm việc riêng, không trao đổi, không sử dụng điện thoại và ngồi đúng theo vị trí quy định.
Giám thị phải ghi đầy đủ thông tin ở phần trên của tờ sơ mi. ( Phòng số, số bài thi; môn thi ); Phần dưới tờ sơ mi để trống./
 
                                                                                P. HT
                                                                                 Đã ký
                                                                         Võ Tấn Đông

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Kim Lý @ 19:27 14/01/2018
Số lượt xem: 13
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Photobucket
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018
Photobucket
TẬP THỂ LỚP 6/2 KÍNH CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN