BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

Photobucket
Photobucket

5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Photobucket

Photobucket

ĐỒNG HỒ

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

Photobucket

Photobucket

THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Thư mục

CHÀO MỪNG NGÀY PNVN 20

Photobucket
Photobucket

Photobucket
TẬP THỂ LỚP 6/2 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Photobucket

BÁC HỒ KÍNH YÊU  (2 bài)

11940312

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP BÁC HỒ CHÍ MINH Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc,...

BAN GIÁM HIỆU  (3 bài)

12150993

BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG Ban giám hiệu nhà trường: Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tâm Hiền Thầy Hiệu phó Võ Tấn Đông Thầy Hiệu phó Nguyễn Tấn Bền ...

BÀI DỰ THI THUYẾT TRÌNH  (1 bài)

BÀI DỰ THI THUYẾT TRÌNH

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG NHÁY CHUỘT ĐỂ XEM...

CÔNG TÁC TUẦN  (10 bài)

CÔNG TÁC TUẦN 10

- TUẦN LỄ LỚP TRỰC TUẦN CÓ KẾT QUẢ THI HSG CẤP TRƯỜNG BẮT ĐẦU HỌC BỒI DƯỠNG: THỨ 4, 7 TIẾT 1, 2 - THỨ 2: HỌC BÌNH THƯỜNG CC THI THUYẾT TRÌNH - THỨ 3: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 4: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 5: ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN - THỨ 6: HỌC BÌNH THƯỜNG - THỨ 7: HỌC BÌNH THƯỜNG, PHÁT BẢNG DANH DỰ ...

GIỚI THIỆU CHI ĐỘI  (2 bài)

DANH SÁCH BCH CHI ĐỘI

1) NGUYỄN TẤN NHÂN CHI ĐỘI TRƯỞNG 2) PHẠM NGUYỄN NHẬT HẠ CHI ĐỘI PHÓ 3) NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ ỦY VIÊN 4) NGUYỄN LÝ CƯỜNG ỦY VIÊN 5) VÕ NGỌC MINH NGÂN THƯ KÝ...

THỒNG TIN LỚP  (6 bài)

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP

1) PHẠM NGUYỄN NHẬT HẠ LỚP TRƯỞNG 2) NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ LỚP PHT 3) NGUYỄN LÝ CƯỜNG ...

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Photobucket